Římskokatolická církev

Administrátor: P. ThLic. Marek KARDACZYŃSKI
Hlavní 88/153, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 519 428 448, 734 435 317
e-mail: marekkard@volny.cz
web: http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/

Farnost sdružuje tři obce – V.Pavlovice, Němčičky a Horní Bojanovice.
E-mailový kontakt je farnost.velke.pavlovice@gmail.com.
Webová adresa: farnost-vpavlovice.webnode.cz. Zde můžete kromě novinek, kontaktů a dalších informací najít aktuální termíny bohoslužeb.

Římskokatolický kostel v Horních Bojanovicích je zasvěcen svatému Vavřinci.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ráno a podle rozpisu vyvěšeného na vývěsce kostela.
Adresa pro faru: Horní Bojanovice 31, tel.: 519428 448

Stránka farnosti Horní Bojanovice

Svatovavřinecké hody

(Podle obecního zpravodaje č.2 / 2006) 

Kdy jsou u nás hody, to všichni víme – na sv. Vavřince. Je to patron našeho kostela. 
Ale už možná neznáme jeho životopis. Tak jej v krátké verzi uvádím. 
Už jste někdy byli v Římě? A víte co to jsou katakomby? Tam se prvotní křesťané 
shromažďovali na bohoslužby, sloužili zároveň jako pohřebiště. Zde se křesťané 
cítili bezpečně, protože Římané respektovali pohřebiště jako posvátné místo. Poprvé 
porušili římští vojáci toto pravidlo za doby papeže Sixta. Starý papež se čtyřmi 
jáhny zde spravoval eucharistii. Biřici vtrhli do podzemí, papeže a jáhny zabili, 
křesťany zatkli. 

Když se odehrála tato tragédie, nebyl přítomen pátý diakon, Vavřinec. Tím si 
zachránil život, ale vůbec se z toho neradoval. 
Brzy byl zatčen i on a postaven před pohanského soudce. Křesťané se již tehdy 
starali o chudé a Vavřinec měl za úkol rozdávat dary. Nějak se to doneslo k soudci, 
a poněvadž fáma hlásala, že křesťané, církev, má veliké poklady, soudce se zaměřil 
při výslechu na toto „bohatství.“ Slíbil Vavřincovi: Pokud mi vydáš poklady, daruji 
ti svobodu. Vavřinec se zavázal, že poklady doručí. Na třetí den přišel k soudci 
se zástupem žebráků, mrzáků, ukázal na ně a prohlásil: to je naše bohatství! 
Soudce se rozčílil, považoval to za výsměch a odsoudil Vavřince k zvlášť těžkým 
mukám, a tak byl jáhen upečen na roštu. 

Církev od prvopočátku začala uctívat Vavřince jako hrdinu a jako světce. 

P. Petr Papoušek, farář 

Eště byly 4 týdně do hodů

10. 7. 2024

Eště byly 4 týdně do hodů

Obecní úřad

Adresa:
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p. 96,
693 01


PRACOVNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST-ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

úterý      8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

středa    8:00 - 12:00,  13:00 - 17:00

čtvrtek   8:00 - 12:00,  13:00 - 14:00

Pátek     NENÍ ÚŘEDNÍ DEN


 


Kontakty:

starosta

Ladislav Kachyňa
tel: 519 414 233
mobil: 724 168 723
e-mail: starosta@hornibojanovice.cz

místostarosta

Libor Šalášek
mobil: 776 683 239

účetní

Irena Háčková
tel: 519 414 233
mobil: 602 119 864
email: ucetni@hornibojanovice.cz, info@hornibojanovice.cz

Nahoru