Archeologické nálezy

Přehled nejzajímavějších archeologických nálezů


Pravěk

  • nález neolitické broušené industrie z let 1920-1928 v trati Štumperky
  • nález dvou hrubších sekerek a obroušeného krevele zařazené do období kultury jevišovické (mladší paleolit)
  • hrob z období lidu zvoncovitých pohárů (závěr eneolitu) objevený při hloubení rýh pro plynovod v letech 1990-1991 v trati Dlouhý
  • hrob s okřínovou popelnicí zařazený do období kultury lužické (mladší doba bronzová)
  • sídlištní objekty z období velatické kultury (mladší doba bronzová) rovněž objeveny při hloubení rýh pro plynovod v trati Dolní rybník

Ranný středověk, středověk

  • kostrové hroby z doby hradištní objevené roku 1965 v trati Padělky a uložené dnes v Archeologickém ústavu v Mikulčicích
  • nádoba s obsahem asi 200 mincí představujících většinou pražské groše nalezená roku 1936 při rigolování vinohradu

Obecní úřad

Adresa:
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p. 96,
693 01


Úřední hodiny:

pondělí a středa
7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00


Pracovní doba:

pondělí a středa
7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

úterý a čtvrtek
7:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

pátek
7:00 - 12:30


Kontakty:

starosta

Ladislav Kachyňa
tel: 519 414 233
mobil: 724 168 723
e-mail: starosta@hornibojanovice.cz

místostarosta

Jiří Šlancar
mobil: 731 698 689

účetní

Irena Háčková
tel: 519 414 233
mobil: 602 119 864
email: ucetni@hornibojanovice.cz, info@hornibojanovice.cz

Nahoru