Opatření obecné povahy (OOP) společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.

Opatření obecné povahy (OOP) společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. z důvodu omezené kapacity vodního zdroje Nová Ves (v prameništi Nová Ves je zjištěno překročení limitu dusičnanů). 

Jedná se o předběžné opatření,ale jelikož s nástupem jarního a letního období hrozí nebezpečí, že vodní zdroje Zaječí a Vranovice nebudou, bez omezení odběru pitné vody k zalévání zeleně, mytí automobilů a napuštění bazénu, schopny nahradit sníženou kapacitu vodního zdroje Nová Ves hrozí, že by nebylo možno pokrývat běžnou denní potřebu pitné vody u odběratelů.

Doba omezení se předpokládá na 3 měsíce (30.06. - 30.09.2022), ovšem pokud byl měl být ,,suchý“ podzim, je možné, že společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. požádá o její prodloužení.

Pokud by byl nutný větší odběr vody (napouštění bazénu) v době omezení, je možné využít službu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. - dovoz vody cisternou. Tuto službu je možné objednat u p. Jordánka (tel. 519 304 680, e-mail: jordanek@vak-bv.cz).

- využití vody na místních hřbitovech, které jsou napojeny na vodovodní řad - zde se nepředpokládá žádné omezení, mělo by se jednat o občasné zalévání konví

Obecní úřad

Adresa:
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p. 96,
693 01


PRACOVNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST-ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

úterý      8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

středa    8:00 - 12:00,  13:00 - 17:00

čtvrtek   8:00 - 12:00,  13:00 - 14:00

Pátek     NENÍ ÚŘEDNÍ DEN


 


Kontakty:

starosta

Ladislav Kachyňa
tel: 519 414 233
mobil: 724 168 723
e-mail: starosta@hornibojanovice.cz

místostarosta

Libor Šalášek
mobil: 776 683 239

účetní

Irena Háčková
tel: 519 414 233
mobil: 602 119 864
email: ucetni@hornibojanovice.cz, info@hornibojanovice.cz

Nahoru