Úřední deska

Vyvěšení Dokument Stažení
2017-09-20 Oznámení Mikroregionu Hustopečsko Stáhnout
2017-09-18 výpis usnesení ze zasedání ZO HB č.6/2017 ze dne 13.9.2017 Stáhnout
2017-09-14 Veřejná vyhláška „Návrh opatření obecné povahy“ Stáhnout
2017-09-12 SEZNAM NEZNÁMÝCH VLASTNÍKŮ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAPSANÝCH V KN Stáhnout
2017-09-11 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 6/2017 OBEC HORNÍ BOJANOVICE Stáhnout
2017-09-11 Veřejná vyhláška Stáhnout
2017-09-05 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 13.9.2017 v 19 00 hodin Stáhnout
2017-09-05 Informace o počtu a sídle volebních okrsků volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017 Stáhnout
2017-09-04 výpis usnesení ze zasedání ZO HB č.4/2017 ze dne 6.6.2017 Stáhnout
2017-08-24 Záměr obce -bezúplatný převod obecního majetku Stáhnout
2017-08-24 Záměr obce -prodej obecního pozemku Stáhnout
2017-08-23 Rozhodnutí hejtmana JMK č. 2/2017 Stáhnout
2017-08-21 Stanovení počtu členů okrskové volební komise Stáhnout
2017-08-21 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Stáhnout
2017-08-21 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí příloha č. 1 Stáhnout
2017-08-03 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 5/2017 OBEC HORNÍ BOJANOVICE Stáhnout
2017-08-02 Nepropachtovaný majetek ve vlastnictví státu Stáhnout
2017-07-19 Zvýšené nebezpečí vzniku požáru Stáhnout
2017-07-17 výpis usnesení ze zasedání ZO HB č.5/2017 ze dne 4.7.2017 Stáhnout
2017-07-12 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4/2017 OBEC HORNÍ BOJANOVICE Stáhnout
2017-06-14 výpis usnesení ze zasedání ZO HB č.4/2017 ze dne 6.6.2017 Stáhnout
2017-06-09 Rozpočtové opatření 3/2017 Stáhnout
2017-06-09 Informace o zveřenění Čistý jihovýchod Stáhnout
2017-05-31 Závěrečný účet DSO Dobrá voda za rok 2016 Stáhnout
2017-05-29 Oznámení Mikroregionu Hustopečsko Stáhnout
2017-05-16 Závěrečný účet obce Horní Bojanovice Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu FIN2-12 k 31.12.2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu Rozvaha k 31.12.2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu Příloha ÚSC k 31.12.2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu Příloha k účetní závěrce 2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu Inventarizační zpráva 2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu Finanční vypořádání dotací 2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu Roční zpráva o výsledcích fin. kontrol 2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu MŠ-Rozvaha 2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu MŠ-VZZ 2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu MŠ-Příloha 2016 Stáhnout
2017-05-16 Příloha k záv. účtu MŠ-Inventarizační zpráva 2016 Stáhnout
2017-05-16 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2017 OBEC HORNÍ BOJANOVICE Stáhnout
2017-05-11 výpis usnesení ze zasedání ZO HB č.3/2017 ze dne 4.5.2017 Stáhnout
2017-04-28 Veřejná vyhláška-hromadný předpis daně z nemovitých věcí 2017 Stáhnout
2017-04-27 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 Stáhnout
2017-04-10 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2017 OBEC HORNÍ BOJANOVICE Stáhnout
2017-03-23 DSO Dobrá voda -informace o zveřejnění v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. Stáhnout
2017-03-22 Informace o schválení rozpočtu a střednědobého výhledu Mikroregionu Hustopečsko Stáhnout
2017-03-22 Schválený střednědobý výhled 2017-2019 Mikroregionu Hustopečsko Stáhnout
2017-03-22 Schválený rozpočet na 2017 Mikroregionu Hustopečsko Stáhnout
2017-03-22 Rozpočtové opatření č. 1 Mikroregionu Hustopečsko Stáhnout
2017-03-21 ZVEŘEJŇOVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ Stáhnout
2017-03-17 Střednědobý rozpočtový výhled DSO 2015-2019, Rozpočet roku 2017 Stáhnout
2017-03-15 Záměr obce -pronájem obecního majetku -koupaliště Stáhnout
2017-03-13 Záměr obce -propachtování obecních pozemků Stáhnout
2017-03-13 Záměr obce -pronájem obecního bytu Stáhnout
2017-03-13 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Horní Bojanovice Stáhnout
2017-03-07 výpis usnesení ze zasedání ZO HB č.2/2017 ze dne 28.2.2017 Stáhnout
2017-03-06 Schválený rozpočet obce Horní Bojanovice na rok 2017 Stáhnout
2017-03-06 Schválený střednědobý výhled obce Horní Bojanovice na roky 2018-2022 Stáhnout
2017-03-01 Obecně závazná vyhláška obce Horní Bojanovice č.5/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bojanovice Stáhnout
2017-03-01 Výroční zpráva dle §18, zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 Stáhnout
2017-03-01 Úřad pro zastupování státu -seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí Stáhnout
2017-02-10 Návrh rozpočtu obce H.B. na rok 2017 Stáhnout
2017-02-10 Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2018-2022 obce H.B. Stáhnout
2017-02-03 výpis usnesení ze zasedání ZO HB č.1/2017 ze dne 31.1.2017 Stáhnout
2017-02-01 Záměr obce -směna obecního pozemku Stáhnout
2017-02-01 Záměr obce -prodej částí obecních pozemků Stáhnout
2017-02-01 Záměr obce -prodej částí obecního pozemku Stáhnout
2017-01-23 Pozvánka na veřejné zasedání ZO které se bude konat 31.1.2017 Stáhnout
2016-12-20 Výpis usnesení ze 7.veřejného zasedání ZO ze dne 15.12.2016 Stáhnout
2016-12-19 Veřejná vyhláška o pozemních komunikacích Stáhnout
2016-12-16 Záměr obce na pronájem nebytových prostor Stáhnout
2016-11-15 Výpis usnesení z 6.veřejného zasedání ZO ze dne 10.11.2016 Stáhnout
2016-10-10 Výpis usnesení z 5.veřejného zasedání ZO ze dne 29.9.2016 Stáhnout
2016-10-19 Veřejná vyhláška -oznámení-zásady územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy Stáhnout
2016-09-19 Vyvěšení seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí Stáhnout
2016-08-30 Vyhláška skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu Stáhnout
2016-08-23 Výpis usnesení z 4.veřejného zasedání ZO ze dne 18.8.2016 Stáhnout
2016-06-02 Výpis usnesení z 3.veřejného zasedání ZO ze dne 31.5.2016 Stáhnout
2016-04-28 Výpis usnesení z 2.veřejného zasedání ZO ze dne 25.4.2016 Stáhnout
2016-03-22 Rozpočet na rok 2016 -podrobný Stáhnout
2016-02-29 Výpis usnesení z 1.veřejného zasedání ZO ze dne 25.2.2016 Stáhnout
Návrh rozpočtu obce Horní Bojanovice na rok 2016 Stáhnout
2015-12-08 Výpis usnesení z 10.veřejného zasedání ZO ze dne 7.12.2015 Stáhnout
2015-11-06 Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ Stáhnout
2015-11-09 Výpis usnesení z 9.veřejného zasedání ZO ze dne 4.11.2015 Stáhnout
2015-10-12 Výpis usnesení z 8.veřejného zasedání ZO ze dne 8.10.2015 Stáhnout
2015-09-22 Výpis usnesení z 7.veřejného zasedání ZO ze dne 22.9.2015 Stáhnout
2015-09-03 Výpis usnesení z 6.veřejného zasedání ZO ze dne 2.9.2015 Stáhnout
2015-07-08 Výpis usnesení ZO H.Bojanovice č.5/2015 ze dne 7.7.2015 Stáhnout
2015-06-08 Výpis z usnesení ZO H. Bojanovice č. 4/2015 ze dne 1.6.2015 Stáhnout
2015-05-19 Seznam vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí s nedostatečnou identifikací Stáhnout
2015-04-20 Výpis usnesení ZO H.Bojanovice č.3/2015 ze dne 15.4.2015 Stáhnout
2015-03-03 Výpis z usnesení ZO H.Bojanovice č.2/2015 ze dne 4.3.2015 Stáhnout
2015-02-16 Návrh rozpočtu na rok 2015 Stáhnout
2015-02-03 Výpis usnesení ZO H.Bojanovice č.1/2015 ze dne 2.2.2015 Stáhnout
2014-12-10 Výpis usnesení z 8.veřejného zasedání ZO ze dne 8.12.2014 Stáhnout
2014-11-14 Výpis usnesení ze 7. veřejného zasedání ZO ze dne 11.11.2014 Stáhnout
2014-10-20 Vyvěšení seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí Stáhnout
2014-10-07 Výpis usnesení ze 6.veřejného zasedání ZO ze dne 6.10.2014 Stáhnout
2014-10-06 Výpis usnesení ze 5.veřejného zasedání ZO ze dne 30.9.2014 Stáhnout
2014-08-28 Výpis usnesení ze 4.veřejného zasedání ZO ze dne 27.8.2014 Stáhnout
2014-07-28 Výpis usnesení ZO ze dne 24.7.2014 Stáhnout
2014-05-28 Výpis z usnesení 2.veřejného zasedání ZO ze dne 21.5.2014 Stáhnout
2014-03-06 Výpis usnesení ZO ze dne 5.3.2014 Stáhnout
2014-02-18 Návrh rozpočtu obce Horní Bojanovice na rok 2014 Stáhnout
2013-12-13 Výpis usnesení ZO ze dne 12.12.2013 Stáhnout
2013-10-25 Výpis usnesení 5. veřejného zasedání ZO ze dne 23.10.2013 Stáhnout
2013-10-25 Výpis usnesení 5. veřejného zasedání ZO ze dne 23.10.2013 Stáhnout
2013-07-11 Výpis z usnesení 3.veřejného zasedání ZO ze dne 10.7.2013 Stáhnout
2012-10-04 Výpis usnesení 5. veřejného zasedání ZO ze dne 2.10.2012 Stáhnout