Myslivecká společnost

myslivci-393x393Novodobá historie myslivecké společnosti začíná po první světové válce, kdy zdejší honitba byla pronajata statkáři Weissovi. Ten její část přenechal místní myslivecké společnosti. Honitba potom byla až do konce druhé světové války pronajímána různým nájemcům. 

V roce 1946, když bylo uzákoněno, že honitby mohou být pronajaty jen mysliveckým společnostem byla v Horních Bojanovicích založena myslivecká společnost pod vedením J. Krejčiříka. Po roce 1948 byly myslivecké společnosti přejmenovány na myslivecká sdružení. 

Sdružení se v roce 1971 úspěšní účastnilo střeleckých závodů v Popicích a Šakvicích. V roce 1975 bylo rozhodnuto o postavení myslivecké chaty v bývalé panské zahradě. V roce 1982 se sloučila myslivecká společnost Boleradice a Horní Bojanovice, v roce 1990 došlo k opětnému rozdělení.