Obecní úřad vysílá nepřetržitě v obecní kabelové síti informační Infokanál (kanál S07). Infokanál provozuje firma NOEL v.o.s., Na Pískách 3,695 01 Hodonín. Základem systému je počítač třídy PC a software, který umožňuje vysílání, tvorbu a editaci zpráv, i klipů, zvukového doprovodu i hlášení místního rozhlasu.

Jednou z mnoha výhod Infokanálu je možnost živého vysílání sportovních, společenských a dalších akcí do TKR.

infokanalZvukový doprovod infokanálu je využit i pro hlášení místního rozhlasu a přenos varovných signálů sirén s verbální informací, které jsou spouštěny z vyrozumívacích center HZS ČR v případě ohrožení státu, života nebo majetku osob. Zpravodajství infokanálu je rychlé a pro občany obce snadno dosažitelné. Několika obrázky ilustrujeme grafickou úpravu vysílaných inforamcí.