Pozvánka na první setkání k tvorbě Knihy o obci 29.3.2017 v 17 00 hodin

Vážení spoluobčané, ve středu 29.března 2017 v 17 00 hodin v budově obecního úřadu  proběhne první setkání k tvorbě knihy o obci Horní Bojanovice. K pořízení této knihy se rozhodlo zastupitelstvo obce k zachycení naší obce v čase, se zvyky, tradicemi, životem v obci a osobnostmi obce. Tato kniha bude vyrůstat spolu s vámi a proto vás žádáme o vaši účast na tomto přátelském posezení. zazní zde jak bude kniha tvořena, kdo se na ní bude podílet a co přesně bude jejím obsahem.

Je důležité, aby každá organizace či spolek měl na tomto setkání aspoň jednoho zástupce. Občané svojí účastí mohou vznášet náměty k obsahu kmihy a mohou se aktivně podílet na tvorbě. V prvotní fázi bude nejdůležitější sesbírání podkladů v podobě fotodokumentace.

Ještě jednou připomínáme, že Vaše účast je opravdu důležitá.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Obec Horní Bojanovice

Napsat komentář