Znak a prapor

Udělení znaku a praporu

Dne 12.5.1997 byl rozhodnutím č. 27 předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Milošem Zemanem udělen Horním Bojanovicím znak a prapor. Autorem znaku i praporu je Miroslav Pavlů.

prapor znak-1 znak-2

Znak – heraldický popis

Znak je tvořený červenostříbrně děleným štítem, v jehož horní poli je zobrazen kráčející lev se zlatou zbrojí, držící zlatý vinný hrozen. V dolní poli štítu se nachází modrý hrot se stříbrnou lilií, provázený vpravo šikmým a vlevo kolmým pruhem.

Prapor – heraldický popis

Prapor je tvořen listem se sedmi vodorovnými pruhy (červeným, bílým, černým, bílým, černým, bílým a červeným). Ve středu praporu je modrý kosočtverec dotýkající se vnitřních okrajů červených pruhů a opatřený bílou lilií.