Stavební a kulturní památky

Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Vavřince. Prošel několika stavebními úpravami. Stavba má původní gotické jádro a nynější podoba chrámu pochází z konce 16. století. Ve čtyřicátých letech se objevily názory, že možná původně kostel byl opevněn, tak, jako kostel v sousedním Kurdějově, nebo blízké Nosislavi. 
Skutečný poklad skrývá kostel ve zvonici. Jsou to renesanční zvony, památka, jakých je u nás jen málo. Zvon svatý Vavřinec pochází z roku 1562 a je vysoký 105 cm. Druhý, ještě starší zvon pochází z roku 1504, na plášti je zdoben reliéfem Panny Marie s Ježíškem a vysoký je 85 cm. 
Vzácnou památkou – kterou však nyní v kostele nenajdete – je gotická hornobojanovická Madona.
Ve stěně pod kůrem najdeme vsazený renesanční náhrobek měšťana pana Michala Wahilaba(?) z Vizovic z roku 1603 . 
Další památky představují drobné sakrální stavby. Mezi nejdůležitější patří kaple sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie a kaple sv. Floriána. Obě pochází z poloviny 18. století. 
Odborně kvalitní článek o památkách v Horních Bojanovicích najdete v knize B. Samka.