okoli-300x300Vydejme se na procházku do blízkého i vzdálenějšího okolí obce ! 
Horní Bojanovice obklopuje ze tří stran kopcovitá krajina, kde se střídají vinohrady, teplomilné stráně i dubohabrové lesy. Lze jimi podnikat hezké vycházky do okolí, a zvlněná krajina poskytuje malebné výhledy. Můžete pokračovat dále, do míst, kerá patří katastrálně sousedním obcím. 
Jsou to město Hustopeče, obce Kurdějov, Diváky, Boleradice, Němčičky. Anebo zajděte ještě dál, až na obzor, kde se blýskají mušovská jezera a malebně ční Pálava, nebo kde se tyčí do daleka viditelný kostelík ve Vrbici, ke zbytkům boleradického hradu, nebo až na pravěký a trochu tajemný Výhon nad Židlochovicemi a Blučinou. 

Pro podrobnější informace se podívejte na webové stránky našich sousedů (Viz sekce Odkazy).