Archeologické nálezy

Přehled nejzajímavějších archeologických nálezů


Pravěk

  • archeologie-zvon-poharnález neolitické broušené industrie z let 1920-1928 v trati Štumperkyarcheologie-rondel
  • nález dvou hrubších sekerek a obroušeného krevele zařazené do období kultury jevišovické (mladší paleolit)
  • hrob z období lidu zvoncovitých pohárů (závěr eneolitu) objevený při hloubení rýh pro plynovod v letech 1990-1991 v trati Dlouhý
  • hrob s okřínovou popelnicí zařazený do období kultury lužické (mladší doba bronzová)
  • sídlištní objekty z období velatické kultury (mladší doba bronzová) rovněž objeveny při hloubení rýh pro plynovod v trati Dolní rybník

Ranný středověk, středověk

  • archeologie-grossikostrové hroby z doby hradištní objevené roku 1965 v trati Padělky a uložené dnes v Archeologickém ústavu v Mikulčicích
  • nádoba s obsahem asi 200 mincí představujících většinou pražské groše nalezená roku 1936 při rigolování vinohradu