Oficiální stránky obce Horní Bojanovice

Nejnovější příspěvky

Návštěva potomků osvoboditelů z roku 1945

V dubnu 1945, tj. před 69 lety, padlo při osvobozování naší obce 14 (zápis v kronice), nebo 18 (dle jiných pramenů) vojáků Rudé armády. 
Byl mezi nimi i 36letý vojín Michail Dmitrijevič Činkov. Do Rudé armády narukoval v roce 1943 a 16. dubna 1945 skončil jeho život 
v „Zahradě“ (Areál sportu) v Horních Bojanovicích. Doma po něm zůstala manželka a 4 děti.
Jeden jeho vnuk, dvě vnučky a dvě pravnučky projeli dlouhou cestu od Moskvy až do České republiky, 
aby se podívali, kde jejich dědeček bojoval, a kde zemřel v boji proti německým fašistům. 
V Hustopečích se poklonili památce všech zemřelých rudoarmějců na tamním hřbitově. Dnes, tj. 6. května 2014, přijeli do Horních Bojanovic. 
O postupu fronty, tj. odkud a kam šla německá i ruská vojska i o tom, jak se to projevovalo v životě obyvatel obce, jim vyprávěl pan František Balšínek. Ukázal jim i místo v „Zahradě“, kde spolu s dalšími muži jejich dědečka pochovali, pak kde byli pochováni další a pak místo na hřbitově vedle náhrobku Kierových, kam byli všichni padlí rudoarmějci z Horních Bojanovic znovu pohřbeni a také, že později byli všichni převezeni do Hustopečí. 
Tlumočnici dělala paní Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D., která je seznámila i se zajímavostmi a zvyky obce (kroje, hody, kraslice, nářečí aj.).
Při odjezdu hosté panu Balšínkovi i paní Mgr. Nezhodové velice dojatě děkovali za to, co se dozvěděli i co viděli. 
Poděkovali i panu starostovi Jiřímu Šlancarovi, který se postaral o malé pohoštění na radnici. 
Setkání se zúčastnila a zapsala Ing. Marie Šlancarová.
Autorkou fot je Ludmila Gregrová. 

Hornobojani vyhrávali v Dětské nemocnici

hornobojani-v-nemocnici-2014

Ve čtvrtek 13. března 2014 se v Teyschlově hale Dětské nemocnice konal historicky první Den otevřených dveří diagnostických a laboratorních oborů Dětské nemocnice.

V 15.00 hodin jej zahájil Ing. Jan Čupera, vedoucí Odboru zdravotnictví JmK, a prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, lékařský náměstek pro SVLS obory. Slavnostní ráz pak celé akci dodalo vystoupení dechové muziky Hornobojani a folklórních souborů Brněnský Valášek a Jánošíček.

(Celý příspěvek…)