Oficiální stránky obce Horní Bojanovice

Nejnovější příspěvky

Zahájení stavby na ulici Za Branou – fixace sesuvu

 

Obecní úřad Horní Bojanovice oznamuje občanům, že do vánočních svátků na ulici Za Branou od č.p.163(rodina Kaňová) po č.p.211(rodina Lízalová), bude probíhat rekonstrukce technické infrastruktury, na kterou nám byla poskytnuta dotace. Bude nutno dbát zvýšené bezpečnosti, protože obslužnost této ulice bude procházet přes staveniště.

Plán prací na tento rok 2014 :

-demontáž oplocení (dočasná montáž pod svahem k zabránění vstupu na soukromé pozemky po domluvě s majiteli)

-vrtání mikropilotů v místě obrubníků kolem cesty

S realizační firmou je dohodnuto, že práce budou probíhat od 7: 00 hodin do 16 : 00 hodin. Na tuto dobu bude komunikace každý den uzavřena z důvodu prací. Žádáme proto občany, kterých se tato uzavírka týká, aby se zařídili pro dopravní obslužnost osobních automobilů. Pro vysvětlení, bude nutno vozidla v tuto dobu zaparkovat na obecních komunikacích.

Pozemky, na kterých bude demontované oplocení jsou ve vlastnictví Wawrzin Ivi, Mnichová Dagmar, Glozar Marek, Glozarová Marta, Homola Zdeněk, Homolová Zdeňka, Hellová Miriam, Hádliková Marcela.

V roce 2015:

-leden –únor vrtání šikmých mikropilotů pod komunikaci (do břehu pod kominikací)

-březen, duben, květen –rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, plynovod, komunikace)

Žádáme tímto občany o maximální součinnost při realizaci této akce. V případě nejasností kontaktujte obecní úřad. O vánočních svátcích bude komunikace průjezdná.

OÚ Horní Bojanovice