Oficiální stránky obce Horní Bojanovice

Nejnovější příspěvky

Koupě budovy Coop – Jednoty Mikulov

Vážení spoluobčané, z obecních vývěsek jste měli možnost se dozvědět, že hodláme koupit budovu bývalé samoobsluhy Jednoty Mikulov.  Tato provozovna se smíšeným zbožím byla uzavřena před třemi lety z důvodu špatného hospodaření a tím nerentability pro společnost Coop Mikulov (původně Jednota Mikulov). Až doposud,  byl stav prodeje této nemovitosti ze strany obce monitorován.  Zpočátku jsme byli z důvodu vysoké prodejní ceny proti koupi této nemovitosti, ta se však nyní snížila. Koupě této nemovitosti a pozemku je pro naši obec důležitá. Budova se nachází ve středu obce a hlavního kulturního dění. Z jedné strany navazuje na kulturní dům a z druhé strany na park. Nechceme, aby zde byla provozována podnikatelská činnost, která by svým charakterem (možný hluk, zápach či nadměrný silniční provoz) narušovala klidný chod v obci. Právě proto chceme mít nad touto nemovitostí dohled. Budovu jsme prohlédli a zjištění je takové, že je doposud funkční. Návrhů na využití pozemku a budovy samotné do budoucna je mnoho: pronájem, parkovací místa kolem kulturního domu, rozšíření kulturního domu, skladovací prostory, přestěhování obecního úřadu a vybudování  tak jednoho funkčního celku spolu s kulturním domem a parkem, … .  Vlastnickým právem na tuto nemovitost tak zajistíme budoucí rozvoj obce v této lokalitě. Kolem koupě vyvstává spousta otázek, dohadů a spekulací, ale věřte, že tento krok činíme pro dobrou věc a tou je rozvoj se současným zachováním klidové a kulturní zóny v této části obce.

Starosta obce Jiří Šlancar