Obecní vyhlášky a dokumenty

Soubor ke stažení
 Poskytnutí informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím pro web -1 2017-9-18 
 Poskytnutí informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím pro web 2017-9-18 
 Poskytnutí informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  -odpady    pro web 2017-7-25 
  Poskytnutí informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím -VO obce H.B.  pro web 2017-06-20 
 Poskytnutí informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím pro web 2017-05-30 
 Směrnice č.11 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí H.B. img119 2017-05-05 
 Poskytnutí informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Č.j.44-2017 2017-02-28 
 Poskytnutí informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Č.j.35-2017 2017-03-06 
Poskytnutí zvukového záznamu z veřejného zasedání ZO -poskytování informací dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  č.j.15-2017 -pro web 2017-02-14 
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouvy -poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů c-j-171-2016-pro-webimg774 2016-11-10 
 Platový výměr zaměstnanců obce -poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č.j.53-2016 -pro web 2016-07-18 
 Směrnice č.10/2016 -využití a pronajímání objektu kulturního domu č.p.93 na pozemku p.č.st.266 v k.ú. Horní Bojanovice od 1.1.2016img579 2016-01-01 
 Dodatek č.2 k obecně závazné vyhlášce č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů img577 2015-12-31 
Obecně závazná vyhláška obce Horní Bojanovice č.9, kterou se stanoví podmínky pro spalování rostlinných materiálů v obci Horní Bojanovice 2015-03-26 
 Směrnice č.22/2015 -použití prostředků sociálního fondu (SKF)img603 2016-04-01
Jednací řád zastupitelstva obce Horní Bojanoviceimg732 2016 -09-01
Veřejná vyhláška -oznámení -opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2014-07-28
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o návrhu obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2014-07-08
Veřejná vyhláška -finanční úřad 2014-05-15
Dodatek k obecně závazné vyhlášce č.1/2013 o místních poplatcích za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2014-03-10
Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místních poplatcích za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2013-12-16
Územní plán obce Hor.Boj.-opatření obecné povahy 2012-10-04
Tržní řádimg734 2012-07-11
Územní plán H.B. část D3 2010-10
Územní plán H.B. část D2 2010-10
Územní plán H.B. část D1 2010-10
Územní plán H.B. část C 2010-10
Územní plán H.B. část B3 2010-10
Územní plán H.B. část B2 2010-10
Územní plán H.B. část B1 2010-10
Územní plán H.B. část A 2010-10
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti 2008-04-24
Řád veřejného pohřebiště 2006-06-01
Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu po změně č.2 2006-04-13
Vyhláška č. 7/2005 o místních poplatcích 2005-12-01
Vyhláška č. 3/2005 zrušuje vyhlášku 2/1993 o příspěvku pro mateřskou školu 2005-05-01
Zákon o vinohradnictví 321/2004, prováděcí vyhláška 323/2004 a seznam vinařských podtratí 324/2004 2005-05-01
Zákon o vodách č. 20 / 2004 Sb. 2004
Vyhláška o vodách č. 20 / 2002 2002
Zákon o vodách č. 254 / 2001 Sb. 2001

Napsat komentář