Obec informuje

Pronájem obecních prostor -bývalá provozovna smíšeného zboží

Obec Horní Bojanovice nabízí k pronájmu prostory k podnikatelské činnosti v bývalé provozovně smíšeného zboží Jednoty Mikulov. nabízené plocha k činnosti -100m2prodejní prostory, 100m2 skladovací plochy a zázemí. Budova je plně funkční -elektřina, voda, topení. Podrobné informace Vám budou podány na obecním úřadě Horní Bojanovice, tel:519414227,724168723, email: starosta@hornibojanovice.cz.

 

 

P1070515

P1070517 P1070518   P1070522 P1070523 P1070524

 

Studie využití budovy bývalé sýpky

Vážení spoluobčané, na jednom z předchozích zastupitelstev, byla řešena  žádost o prodej budovy sýpky. Zastupitelé si vyžádali předložit studii na využití této budovy k posouzení. Váš názor nám není lhostejný, a proto důkladně zvažte tuto variantu využití obecní budovy. Vaše stanovisko žádáme doručit na obecní úřad a nejlépe v písemné formě.

SÝPKA_HORNÍ BOJANOVICE_STUDIEimg328