Obec informuje

Koupě budovy Coop – Jednoty Mikulov

Vážení spoluobčané, z obecních vývěsek jste měli možnost se dozvědět, že hodláme koupit budovu bývalé samoobsluhy Jednoty Mikulov.  Tato provozovna se smíšeným zbožím byla uzavřena před třemi lety z důvodu špatného hospodaření a tím nerentability pro společnost Coop Mikulov (původně Jednota Mikulov). Až doposud,  byl stav prodeje této nemovitosti ze strany obce monitorován.  Zpočátku jsme byli z důvodu vysoké prodejní ceny proti koupi této nemovitosti, ta se však nyní snížila. Koupě této nemovitosti a pozemku je pro naši obec důležitá. Budova se nachází ve středu obce a hlavního kulturního dění. Z jedné strany navazuje na kulturní dům a z druhé strany na park. Nechceme, aby zde byla provozována podnikatelská činnost, která by svým charakterem (možný hluk, zápach či nadměrný silniční provoz) narušovala klidný chod v obci. Právě proto chceme mít nad touto nemovitostí dohled. Budovu jsme prohlédli a zjištění je takové, že je doposud funkční. Návrhů na využití pozemku a budovy samotné do budoucna je mnoho: pronájem, parkovací místa kolem kulturního domu, rozšíření kulturního domu, skladovací prostory, přestěhování obecního úřadu a vybudování  tak jednoho funkčního celku spolu s kulturním domem a parkem, … .  Vlastnickým právem na tuto nemovitost tak zajistíme budoucí rozvoj obce v této lokalitě. Kolem koupě vyvstává spousta otázek, dohadů a spekulací, ale věřte, že tento krok činíme pro dobrou věc a tou je rozvoj se současným zachováním klidové a kulturní zóny v této části obce.

Starosta obce Jiří Šlancar

Zahájení stavby na ulici Za Branou – fixace sesuvu

 

Obecní úřad Horní Bojanovice oznamuje občanům, že do vánočních svátků na ulici Za Branou od č.p.163(rodina Kaňová) po č.p.211(rodina Lízalová), bude probíhat rekonstrukce technické infrastruktury, na kterou nám byla poskytnuta dotace. Bude nutno dbát zvýšené bezpečnosti, protože obslužnost této ulice bude procházet přes staveniště.

Plán prací na tento rok 2014 :

-demontáž oplocení (dočasná montáž pod svahem k zabránění vstupu na soukromé pozemky po domluvě s majiteli)

-vrtání mikropilotů v místě obrubníků kolem cesty

S realizační firmou je dohodnuto, že práce budou probíhat od 7: 00 hodin do 16 : 00 hodin. Na tuto dobu bude komunikace každý den uzavřena z důvodu prací. Žádáme proto občany, kterých se tato uzavírka týká, aby se zařídili pro dopravní obslužnost osobních automobilů. Pro vysvětlení, bude nutno vozidla v tuto dobu zaparkovat na obecních komunikacích.

Pozemky, na kterých bude demontované oplocení jsou ve vlastnictví Wawrzin Ivi, Mnichová Dagmar, Glozar Marek, Glozarová Marta, Homola Zdeněk, Homolová Zdeňka, Hellová Miriam, Hádliková Marcela.

V roce 2015:

-leden –únor vrtání šikmých mikropilotů pod komunikaci (do břehu pod kominikací)

-březen, duben, květen –rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, plynovod, komunikace)

Žádáme tímto občany o maximální součinnost při realizaci této akce. V případě nejasností kontaktujte obecní úřad. O vánočních svátcích bude komunikace průjezdná.

OÚ Horní Bojanovice