Archiv autora: JSla

Pozvánka na první setkání k tvorbě Knihy o obci 29.3.2017 v 17 00 hodin

Vážení spoluobčané, ve středu 29.března 2017 v 17 00 hodin v budově obecního úřadu  proběhne první setkání k tvorbě knihy o obci Horní Bojanovice. K pořízení této knihy se rozhodlo zastupitelstvo obce k zachycení naší obce v čase, se zvyky, tradicemi, životem v obci a osobnostmi obce. Tato kniha bude vyrůstat spolu s vámi a proto vás žádáme o vaši účast na tomto přátelském posezení. zazní zde jak bude kniha tvořena, kdo se na ní bude podílet a co přesně bude jejím obsahem.

Je důležité, aby každá organizace či spolek měl na tomto setkání aspoň jednoho zástupce. Občané svojí účastí mohou vznášet náměty k obsahu kmihy a mohou se aktivně podílet na tvorbě. V prvotní fázi bude nejdůležitější sesbírání podkladů v podobě fotodokumentace.

Ještě jednou připomínáme, že Vaše účast je opravdu důležitá.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Obec Horní Bojanovice

Odstoupení člena zastupitelstva obce H.B.

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 9.2.2017 se vzdal svého mandátu a to ze zdravotních důvodů zastupitel naší obce Horní Bojanovice Zuzana Procházková. Dle volebních výsledků na její místo nastoupí další člen kandidátky, kterým je Jindřiška Straková. Ta by své přijetí měla potvrdit složením slibu 28.2.2017 na veřejném zasedání ZO.

 

 

Obecní úřad Horní Bojanovice